Source: A Midsummer Night's Dream
Group: National Tsing Hua University, Department of Foreign Languages and Literature [Guoli qinghua daxue waiguo yuwen xuexi]
Premiere: 2011
Place: Hsinchu
Venue: Auditorium, National Tsing Hua University [Guoli qinghua daxue dalitang]
Director: Yu, Wei-da
Crew: Liang, Lia Wen-ching (advisor); Jin, Shou-min (advisor); Zhang, You-rong (advisor); Wang, Xin-yang (coordinator); Peng, Wei-rong (executive secretary); Shi, Yu-hua (associate director); Zhang, Dai-ying (associate director); Shen, Jia-yu (stage manager); Wang, Ya-li (stage manager's assistant); Wang, Wan-ru (stage manager's assistant); Ye, Meng-hui (adaptation); Huang, Qiao-wei (adaptation); Chen, Qiao-ying (adaptation); Zhao, Yun (adaptation); Chen, Si-yu (adaptation); Zhong, Yi-you (sound effect); Li, An-ni (sound effect); Peng, Jian-an (sound effect); Wu, Meng-ru (sound effect); Zhou, Xiu-hua (lighting); Luo, Ya-zhi (lighting); Dan, Han-yin (lighting); Liao, Ting-lin (lighting); Ruan, Si-yu (costumes); Zhang, Han (costumes); Wu, Pei-xuan (costumes); Xu, Ya-lin (costumes); Ma, Yu-xiu (costumes); Xie, Meng-xu (costumes); Chen, Guan-ling (costumes); Qiu, Ming-ya (costumes); Yang, Li-jie (costumes); Wang, Yi-ling (costumes); Ruan, Si-yu (makeup); Zhang, Han (makeup); Wu, Pei-xuan (makeup); Xu, Ya-lin (makeup); Ma, Yu-xiu (makeup); Xie, Meng-xu (makeup); Chen, Guan-ling (makeup); Qiu, Ming-ya (makeup); Yang, Li-jie (makeup); Wang, Yi-ling (makeup); Lin, Yun-sheng (stage); Qiu, Lin-wen (stage); Fang, Min-jie (stage); Cai, Fang-en (stage); Wang, Wei-jie (stage); Ke, Qiu-miao (stage); Hu, Jia-qi (stage); Huang, Yu-hao (stage); Huang, Sheng-yu (stage); Chen, Hui-ru (stage); Liu, Jia-hua (stage); Huang, Ren-xian (stage); Guo, Bo-jian (stage); Zhu, Jie-ru (stage); He, Yi-xuan (stage); Chen, Yu-ming (stage); Yang, Fu (stage); Liao, Zi-yang (stage); Wu, Ruo-ming (stage); Hong, Song-yang (stage); Hu, Yu-fang (stage); Lin, Yu-han (publicity); Wang, Si-mei (publicity); Weng, Yu-qing (publicity); Zhang, Geng-hao (publicity); Zhang, Dai-ying (publicity); Chen, Ya-jun (publicity); Lin, Li-qi (publicity); Hong, Cheng-xi (publicity); Li, Wen-xuan (publicity); Xu, Wen-jing (public relations); Ou, Ting-yin (public relations); Hong, Zhen-yi (public relations); Xie, Jia-xiu (public relations); Xu, Shu-han (public relations); Ruan, Jia-bao (public relations); Zhang, Wan-qin (public relations); Huang, Ya (public relations); Gong, Yu-fen (public relations); Zhang, Geng-hao (choreographer); Lin, Yu-han (photographer); Xu, Ya-lin (photographer); Cu, Kuang (photographer)
>>see more
>>see less
Cast: Zhou, Ling-zhen (Theseus); Liu, Ying-jun (Hippolyta); Hong, Cheng-xi (Philostrate viper); Huang, Sheng-yu (Egeus); Su, Zhen-ying (Hermia); Liu, Shang-xu (Lysander); Xu, Xuan (Helena); Bai, Hao-ting (Demetrius); Zhao, Yun (Oberon); Zhang, Jing-xiang (Titania); Wang, Wei-jie (Puck); Zhang, Wan-qin (Peaseblossom); Yang, Li-jie (Cobweb); Zhang, Geng-hao (Moth); Xie, Meng-xu (Mustardseed); Chen, Hui-ru (Okapia); Wu, Pei-xuan (Greenfinch); Chen, Si-yu (Quince); Liu, Jia-hua (Snug); Xie, Xin-pin (Bottom); You, Qing-yan (Flute); Hu, Jia-qi (Snout); Chen, Ya-jun (Starveling)
>>see more
>>see less
Language: English
Genre: drama
Year of Recording: 2011
Rights: Department of Foreign Languages and Literature, National Tsing Hua University [Guoli qinghua daxue waiguo yuwen xuexi]
A Midsummer Night's Dream
FILES  
Introduction; 
video (1); 
production background (4); 
program (1); 
photo (1); 
publicity (1); 
news (1); 
bio (2)
Loading the player...
001-Bilingual Subtitles
002-Bilingual Subtitles
The first Shakespearean production in the department's 27 years of history. Distinct colors separate the mortal world and the fairy world. The vivacious and cute Puck steals the show. Music and dance in the fairy world are well designed.
1.
Data Type: video
Place: Hsinchu
Publisher: Department of Foreign Languages and Literature, National Tsing Hua University [Guoli qinghua daxue weiguo yuwen xuexi]
Date: 2011/11/17
Language: English
1.
Data Type: production background
Author: Liang, Wen-jing
Source: A Midsummer Night's Dream Performance Program
Place: Hsinchu
Publisher: Department of Foreign Languages and Literature, National Tsing Hua University [Guoli qinghua daxue weiguo yuwen xuexi]
Date: 2011/11/17
Language: Chinese
Abstract: The author says that A Midsummer Night's Dream is one of her favorite plays and hopes that the audience will enjoy it as well.
2.
Data Type: production background
Author: Liu, Xian-qin
Source: A Midsummer Night's Dream Performance Program
Place: Hsinchu
Publisher: Department of Foreign Languages and Literature, National Tsing Hua University [Guoli qinghua daxue weiguo yuwen xuexi]
Date: 2011/11/17
Language: Chinese
Abstract: The author looks forward to the production by the graduating class of 2012.
3.
Data Type: production background
Source: A Midsummer Night's Dream Performance Program
Place: Hsinchu
Publisher: Department of Foreign Languages and Literature, National Tsing Hua University [Guoli qinghua daxue weiguo yuwen xuexi]
Date: 2011/11/17
Language: Chinese
Abstract: synopsis
4.
Data Type: production background
Source: A Midsummer Night's Dream Performance Program
Place: Hsinchu
Publisher: Department of Foreign Languages and Literature, National Tsing Hua University [Guoli qinghua daxue weiguo yuwen xuexi]
Date: 2011/11/17
Language: English
Abstract: synopsis
1.
Data Type: program
Place: Hsinchu
Publisher: Department of Foreign Languages and Literature, National Tsing Hua University [Guoli qinghua daxue weiguo yuwen xuexi]
Date: 2011/11/17
Language: Chinese; English
Abstract: The program includes a synopsis, bio of the playwright, a list of characters, a list of cast and crew, notes by cast and crew, and acknowledgements.
1.
Data Type: photo
Place: Hsinchu
Publisher: Department of Foreign Languages and Literature, National Tsing Hua University [Guoli qinghua daxue weiguo yuwen xuexi]
Date: 2011/11/18
Abstract: 152 photos
1.
Data Type: publicity
Place: Hsinchu
Publisher: Department of Foreign Languages and Literature, Naitonal Tsing Hua University [Guoli qinghua daxue weiguo yuwen xuexi]
Date: 2011/11/17
Language: Chinese; English
1.
Data Type: news
Source: NTHU College of Humanities & Social Sciences E-paper [Guoli qinghua daxue renwen shehui xueyuan jianxun]
Place: Hsinchu
Volume, Number: 278
Date: 2011/11/11
Language: Chinese
Abstract: The Department of Foreign Languages and Literature will present its very first Shakespearean production A Midsummer Night's Dream.
1.
Data Type: bio
Source: A Midsummer Night's Dream Performance Program
Place: Hsinchu
Publisher: Department of Foreign Languages and Literature, National Tsing Hua University [Guoli qinghua daxue weiguo yuwen xuexi]
Date: 2011/11/17
Language: Chinese
Abstract: bio of playwright
2.
Data Type: bio
Source: A Midsummer Night's Dream Performance Program
Place: Hsinchu
Publisher: Department of Foreign Languages and Literature, National Tsing Hua University [Guoli qinghua daxue weiguo yuwen xuexi]
Date: 2011/11/17
Language: English
Abstract: bio of playwright